UZLAŞTIRMACI SINAVI 14

[WpProQuiz 15]

Bir yorum

 1. soruların bazılarının cevapları yanlış, tekar kontrol edilmesi iyi olur çükü yanlış bilgi verilmiş oluyor.
  Mesala test 14 te dört ve beşinci soruların cevabı yanlış; Uzlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne su
  retle uzlaşıldığı ayrıntılı biçimde açıklanır. Ancak uzlaştırma müzakereleri sırasında
  suçun işlenmesine
  ilişkin olarak yapılan açıklamalara raporda yer verilmez. Bürodan
  sorumlu Cumhuriyet savcısı dosyayı ve raporu üst yazıyla mahkemeye gönderir
  (CMUY m. 25). Mahkeme, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu belirlerse, raporu mühür ve imza altına alarak kovuşturma
  dosyasında muhafaza eder. Mahkeme, raporu veya belgeyi, uzlaşmanın tarafların özgür
  iradelerine dayanmaması, edimin hukuka ve ahlaka uygun olmaması nedeniyle
  onaylamadığı takdirde gerekçesini rapora yazar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir